PHP Step by Step[Part1] - php เบื้องต้น - การติดตั้ง PHP ให้ใช้งานได้

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล
ดัชนีบทความ
PHP Step by Step[Part1] - php เบื้องต้น
บทที่ 1 เริ่มต้นติดตั้ง PHP
บทที่ 2 สวัสดีชาวโลก Hello World
ทุกหน้า
ติดตั้ง Web Server+PHP+Database ง่ายๆ ด้วย Appserv

การที่เราจะเริ่มต้นหัดเขียน php ได้นั้น เราจะต้องมีองค์ประกอบ 2+1? ทำไมต้องถึง 2+1 เพราะว่าเราจะต้องมี

1) Web Server ในที่นี้จะเป็น web server อะไรก็ได้ที่สนับสนุนภาษาสคริป PHP เช่น Apache เป็นต้น
2) PHP Interpreter มันคือตัวแปลภาษา PHP ที่เราต้องติดตั้งลงไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จักกับ PHP 

เรามีเพียงแค่ 2 อย่างนี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บได้แล้ว (Web Programming) แต่มันยังมีอีกหนึ่ง ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ ฐานข้อมูล (Database) ในที่นี้เราจะใช้ฐานข้อมูลของ MySQL

เมื่อก่อนเราจะต้องติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อให้มันสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่สำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเขียนหัดใช้ การที่จะติดตั้งให้มันทำงานร่วมกันได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน บางคนกว่าจะทำได้ก็เสียเวลากันไปนานพอสมควร ต่อมาเลยมีคนนำเอามันมารวมกัน เพื่ิอให้สามารถติดตั้งง่ายขึ้น อาจใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีด้วยซ้ำ เราเรียกมันว่า Appserv  ซึ่งจริงๆ ยังมีโปรแกรมอีกหลายตัวที่นำเอาพวกนี้มารวมกัน เช่น xampp เป็นต้น

ดาวโหลด Appserv 2.5.10 : คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการติดตั้ง Appserv

1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อทำการติดตั้ง

 

2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้ง อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเข้าสู่การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขให้กด Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ

 

3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น C:AppServ  หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ ตามรูปที่ 3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป 

 

4. เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะให้เลือกลงทุก Package แต่หากว่าผู้ใช้งานต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อที่ต้องการออก โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดังนี้

  •  Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Web Server
  •  MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Database Server
  •  PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทำหน้าประมวลผลการทำงานของภาษา PHP
  •  phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์
เมื่อทำการเลือก Package ที่ต้องการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งต่อไป

 

 

5. กำหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน คือ

  • Server Name   คือช่องสำหรับป้อนข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www.appservnetwork.com
  • Admin Email    คือช่องสำหรับป้อนข้อมูล อีเมล์ผู้ดูแลระบบ เช่น อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
  • HTTP Port       คือช่องสำหรับระบุ Port ที่จะเรียกใช้งาน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว Protocol

 HTTP นั้นจะมีค่าหลักคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งที่เรียกใช้งานเว็บไซต์ จำเป็นที่ต้องระบุหมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ Port 99 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้องใช้ http://www.appservnetwork.com:99 จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

 

6. กำหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ตามรูปที่ 6 คือ

Root Password คือช่องสำหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแลระบบ
ทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root
Character Sets ใช้ในการกำหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรียงลำดับฐานข้อมูล,
Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล
Old Password หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน PHP กับ MySQL API เวอร์ชั่นเก่า
โดยเจอ Error Client does not support authentication protocol requested by server;
consider upgrading MySQL client ให้เลือกในส่วนของ Old Password เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
Enable InnoDB หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรูปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่วนนี้ด้วย

 

7. สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้ จะมีให้เลือกว่าต้องการสั่งให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม AppServ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 13:00 น.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com