PHP Step by Step[Part1] - php เบื้องต้น

 • PDF
 • พิมพ์
 • อีเมล
ดัชนีบทความ
PHP Step by Step[Part1] - php เบื้องต้น
บทที่ 1 เริ่มต้นติดตั้ง PHP
บทที่ 2 สวัสดีชาวโลก Hello World
ทุกหน้า

อะไรคือ PHP?


PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language  คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ เป็นเวอร์ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ชั่น 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 และเวอร์ชั่น 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชั่น 4 ในปัจจุบัน เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น

รายชื่อของนักพัฒนาภาษา PHP ที่เป็นแก่นสำคัญในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

 • Zeev Suraski, Israel
 • Andi Gutmans, Israel
 • Shane Caraveo, Florida USA
 • Stig Bakken, Norway
 • Andrey Zmievski, Nebraska USA
 • Sascha Schumann, Dortmund, Germany
 • Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany
 • Jim Winstead, Los Angeles, USA
 • Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA

เนื่องจากว่า PHP ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถ้าจะใช้ PHP ก็จะต้องดูก่อนว่า Web server นั้นสามารถใช้สคริปต์ PHP ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น PHP สามารถใช้ได้กับ Apache WebServer และ Personal Web Server (PWP) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/NT

ในกรณีของ Apache เราสามารถใช้ PHP ได้สองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ Apache Module  ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า ถ้าใช้ PHP เป็นแบบโมดูล PHP จะเป็นส่วนหนึ่งของ Apache หรือเป็นส่วนขยายในการทำงานนั่นเอง ซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่าแบบที่เป็น CGI เพราะว่า ถ้าเป็น CGI แล้ว ตัวแปลชุดคำสั่งของ PHP ถือว่าเป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซึ่ง Apache จะต้องเรียกขึ้นมาทำงานทุกครั้ง ที่ต้องการใช้ PHP ดังนั้น ถ้ามองในเรื่องของประสิทธิ ภาพในการทำงาน การใช้ PHP แบบที่เป็นโมดูลหนึ่งของ Apache จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า


ติดตั้ง Web Server+PHP+Database ง่ายๆ ด้วย Appserv

การที่เราจะเริ่มต้นหัดเขียน php ได้นั้น เราจะต้องมีองค์ประกอบ 2+1? ทำไมต้องถึง 2+1 เพราะว่าเราจะต้องมี

1) Web Server ในที่นี้จะเป็น web server อะไรก็ได้ที่สนับสนุนภาษาสคริป PHP เช่น Apache เป็นต้น
2) PHP Interpreter มันคือตัวแปลภาษา PHP ที่เราต้องติดตั้งลงไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จักกับ PHP 

เรามีเพียงแค่ 2 อย่างนี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บได้แล้ว (Web Programming) แต่มันยังมีอีกหนึ่ง ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ ฐานข้อมูล (Database) ในที่นี้เราจะใช้ฐานข้อมูลของ MySQL

เมื่อก่อนเราจะต้องติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อให้มันสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่สำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเขียนหัดใช้ การที่จะติดตั้งให้มันทำงานร่วมกันได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน บางคนกว่าจะทำได้ก็เสียเวลากันไปนานพอสมควร ต่อมาเลยมีคนนำเอามันมารวมกัน เพื่ิอให้สามารถติดตั้งง่ายขึ้น อาจใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีด้วยซ้ำ เราเรียกมันว่า Appserv  ซึ่งจริงๆ ยังมีโปรแกรมอีกหลายตัวที่นำเอาพวกนี้มารวมกัน เช่น xampp เป็นต้น

ดาวโหลด Appserv 2.5.10 : คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการติดตั้ง Appserv

1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อทำการติดตั้ง

 

2. เข้าสู่ขั้นตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรูปแบบ GNU License หากผู้ติดตั้ง อ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเข้าสู่การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขให้กด Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ

 

3. เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นปลายทางที่ติดตั้งจะเป็น C:AppServ  หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการ ตามรูปที่ 3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป 

 

4. เลือก Package Components ที่ต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะให้เลือกลงทุก Package แต่หากว่าผู้ใช้งานต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามข้อที่ต้องการออก โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดังนี้

 •  Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Web Server
 •  MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Database Server
 •  PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทำหน้าประมวลผลการทำงานของภาษา PHP
 •  phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์
เมื่อทำการเลือก Package ที่ต้องการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งต่อไป

 

 

5. กำหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน คือ

 • Server Name   คือช่องสำหรับป้อนข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www.appservnetwork.com
 • Admin Email    คือช่องสำหรับป้อนข้อมูล อีเมล์ผู้ดูแลระบบ เช่น อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 • HTTP Port       คือช่องสำหรับระบุ Port ที่จะเรียกใช้งาน Apache Web Server โดยทั่วไปแล้ว Protocol

 HTTP นั้นจะมีค่าหลักคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งที่เรียกใช้งานเว็บไซต์ จำเป็นที่ต้องระบุหมายเลข Port ด้วย เช่น หากเลือกใช้ Port 99 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้องใช้ http://www.appservnetwork.com:99 จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

 

6. กำหนดค่าคอนฟิกของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ตามรูปที่ 6 คือ

Root Password คือช่องสำหรับป้อน รหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรือผู้ดูแลระบบ
ทุกครั้งที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root
Character Sets ใช้ในการกำหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล, เรียงลำดับฐานข้อมูล,
Import ฐานข้อมูล, Export ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล
Old Password หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน PHP กับ MySQL API เวอร์ชั่นเก่า
โดยเจอ Error Client does not support authentication protocol requested by server;
consider upgrading MySQL client ให้เลือกในส่วนของ Old Password เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
Enable InnoDB หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรูปแบบ InnoDB ให้เลือกในส่วนนี้ด้วย

 

7. สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้ จะมีให้เลือกว่าต้องการสั่งให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม AppServโปรแกรมแรก Hello World

โปรแกรม Hello World เป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุด ด้วยการสั่งให้มันแสดงข้อความว่า "Hello World" แต่ก่อนจะทำอย่างนั้นได้ เรารู้จักวิธีการแทรกคำสั่งภาษา PHP เสียก่อนเพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า ส่วนใดเป็นคำสั่ง PHP ที่อยู่ภายในเอกสาร HTML จึงได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ไว้ดังนี้ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น

 • <?...?> 
 • <?php...?>
 • <script language="php">...</script>

เมื่อเรารู้รูปแบบของแท็กต่างๆ แล้ว ที่นี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรม Hello World โดยใช้คำสั่ง echo (เป็นคำสั่งสำหรับแสดงข้อความของ php) แล้วตามด้วยข้อความที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย " (double quote) หรือ ' (single quote) เช่น "ข้อความ" หรือ 'ข้อความ' ทั้ง 2 แบบนี้มีความหมายต่างกัน แต่จะขออธิบายโอกาสหน้าแล้วกัน

 

ตัวอย่าง โปรแกรม Hello World

<?php
  echo "Hello World";
?>

โปรดสังเกตว่า คำสั่งแต่ละคำสั่งในภาษา PHP จะจบท้ายคำสั่งด้วย ; (semicolon) และต้องปิดท้ายคำสั่ง PHP ทุกคำสั่ง

 

ในบทต่อไปเราจะมาดูเรื่องของตัวแปรในภาษา php กันว่ามีอะไร แล้วใช้อย่างไรได้บ้าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 13:00 น.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com