จาก 3G สู่ 3.9G

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล

จากที่กทช.ได้มีการประกาศแผนที่ทำให้แปลกใจอีกครั้งเมื่อมีการประกาศแผนสนับสนุนเทคโนโลยี 3.9G แทนที่จะเป็น 3G ที่ยังมีปัญหาไม่สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบเสียที โดยให้เหตุผลว่าการข้ามไปสู่เทคโนโลยี 3.9G จะคุ้มค่ามากกว่า ด้วยความเร็วของ 3.9G จะเร็วกว่า 3G ถึง 20 เท่าในการอัพเกรดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว

ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น 3G หรือ 3.9G นั้น เป็นชื่อเรียกยุคสมัยของการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุที่ใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีเทคนิคที่มีชื่อเรียกเฉพาะตามแต่จะมีใช้งานในโทรศัพท์ระบบต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลให้มีความเร็วตามยุคสมัย หรือ G ที่กำหนดไว้ ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถของความเร็วในการส่งข้อมูลให้มากขึ้น ก็หมายถึงการเปลี่ยนวิธีการในการส่งข้อมูลไปเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

จากแผนผังแสดงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อมูลเทียบกับยุคสมัย หรือ Genneration ต่างๆ

There seems to be confusion when people discuss terms like 3.5G, 3.75G so i decided to define them. I am sure people who have objections will comment.
Lets first start with 2G systems:
2G = GSM
2.5G = GPRS
2.75G = EDGE
Then moving onto 3G systems:
3G = WCDMA, R99 (i am not looking at other technologies but similar mapping will apply)
3.5G = HSDPA
3.75G = HSUPA
3.8G = HSPA+ (HSPA Enhancements)
3.85G = 'HSPA+' + MIMO
3.9G = LTE
4G = NOT WiMAX

 

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com